vy-42-inovace-33-stred-usecky-osa-usecky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:266.65 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaci lze využít jako návod na postup při rýsování osy úsečky a označení středu úsečky. Jednotlivé snímky nabízí prostor pro diskuzi.