VY_42_INOVACE_31

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:219.81 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Poutavě zpracovaný materiál k názornému zavedení učiva o zlomcích, zejména pojmů polovina a třetina. V podstatě všechny cvičení jsou připraveny tak, aby žáci "dělili" na různých souborech předmětů. Z toho vyplývá, že žáci mají stále před sebou názornou pomůcku a tím pádem je vetší šance ke kvalitnímu osvojení dané látky ( i pro budoucí učivo s tímto zaměřením). Materiál je určen pro žáky 2. ročníku. Neobsahuje řešení.