vy-42-inovace-31-rysovani-pravidelneho-sestiuhelnika

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:283.98 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaci můžeme využít jako návod na postup při rýsování pravidelného šestiúhelníka pomocí pravítka a kružítka. Prezentace obsahuje chybu, šestý snímek sem nepatří. Nabízí se zde prostor pro diskusi, jak by postupovali sami žáci bez návodu.