vy-42-inovace-30-rysovani-obdelnika-1-

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:262.87 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaci lze použít jako návod na postup při rýsování obdélníka pomocí trojúhelníka s ryskou. Prezentace obsahuje chybu, sedmý snímek sem nepatří. Učitel může vést s žáky diskusi o možnostech řešení.