VY_42_INOVACE_29

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:226.81 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku a tématem je pamětné násobení dvojciferných čísel (s rozkladem na desítky a jednotky) a a dělení mimo obor malé násobilky plus slovní úlohy. Materiál je poměrně obsáhlý. Cvičení na násobení a dělení má hodně příkladů (chybí zde prostor pro pomocné výpočty pro žáky, kteří to potřebují) a k tomu slovní úlohy. Záleží na matematické úrovni každé třídy (a jejich žáků), ale je velká pravděpodobnost, že žáci neudrží pozornost po celou dobu počítání. Materiál by byl určitě vhodný i pro starší žáky. Neobsahuje řešení.