VY_42_INOVACE_28

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:278.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 4. ročníku je možné použít k procvičení výpočtu obvodu, obsahu čtverce, obdélníku a jejich rýsování. Celkově jsou zde 3 cvičení na výše zmíněné. Ve cvičení rýsování je poměrně málo místa. Dá se rýsovat na druhou stranu, ale to je pro žáky občas problematické. To stejné ve třetím úkolu, i když tento úkol je takový "oddechový". Neobsahuje řešení. Je možné použít pro samostatnou i společnou práci.