vy-42-inovace-28-rysovani-ctverce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:254.86 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaci lze použít jako návod na postup při rýsování čtverce. Při společném postupu existuje jedno řešení, při samostatné práci mohou žáci najít více řešení. Naskýtá se zde prostor pro diskuzi.