vy-42-inovace-27-rysovani-pravouhleho-trojuhelnika

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:250.58 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci, která slouží k vyvození učiva rýsování pravoúhlého trojúhelníka. Žáci mohou procvičovat základní geometrické pojmy a vztahy. Příklady lze modifikovat.