vy-42-inovace-26-polohy-primek-v-prostoru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:218.4 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci s pojmenováním vzájemných poloh dvou přímek v rovině a v prostoru. Jednotlivé listy lze vytisknout  a  použít při modelaci nebo skupinové práci.