VY_42_INOVACE_25

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:207.64 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list je určený pro žáky 4. ročníku a zaměřuje se na procvičení výpočtu části z celku, na určení poloviny a čtvrtiny celku. Plus jedna slovní úloha. Jsou zde v podstatě tři cvičení. Dá se použít pro samostatnou i společnou práci. Jako opakování a procvičení učiva. Neobsahuje řešení. Materiál je přehledný.