vy-42-inovace-22-souradnice-bodu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:579.06 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci vyvozující učivo souřadnice bodů v rovině. Některé strany lze vytisknout a použít jako pracovní listy, do kterých mohou žáci zaznamenat různé body. Úkoly lze modifikovat.