VY_42_INOVACE_21_Typy a druhy čar

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:233.75 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace sloužící k výuce a procvičování učiva o druzích čar. 

Materiál obsahuje špatné názvosloví - čára je obecný pojem, nejasné zadání - při úkolu spojování čar se čísla opakují a v neposlední řadě se v zadání má jednou spojovat pomocí čáry, podruhé pomocí přímky a čáry jsou stejné (není jasné, zda se jedná o čáru nebo přímku).