VY_42_INOVACE_15

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:154.07 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jednostránkový pracovní list pro žáky 2. ročníku. Obsahuje 4 cvičení na procvičování (opakování) sčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100. Materiál je přehledný. Obsahuje cvičení na rozklad čísel, zaznamenávání desítek a jednotek, doplňování vynechaných sčítanců a "řetěz". Počítání s přechodem přes desítku bývá pro hodně žáků náročné a tento materiál je vhodný k procvičení. Neobsahuje řešení. Může být použito pro samostatnou i společnou práci.