vy-42-inovace-14-trojuhelniky-trojuhelnikova-nerovnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:781.29 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Pěkná prezentace seznamuje žáky s druhy trojúhelníků, jejich stranami, vrcholy a s trojúhelníkovou nerovností. Žáci si díky sestrojování sami zjistí, že některý z daných trojúhelníků nelze narýsovat. A zjišťují, proč tomu tak je. Prezentace je barevná a obsahuje obrázky, které děti zaujmou.