vy-42-inovace-14-rozklad-cisla-5

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:483.55 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál neobsahuje zadání, obrázky se objevují nepřehledně, není vysvětleno, co se po žácích chce, celkově působí materiál zmateně a nedotaženě.