VY_42_INOVACE_11

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:226.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál pro žáky 2. ročníku na procvičení (ověřování) učiva bod, přímka, úsečka. Materiál je obsahově slabý, není zde nic navíc, co není v učebnici ani co by učitel nevymyslel nebo rychle pro žáky nevytvořil. Není zde žádná přidaná hodnota. Pouze 4 úkoly, kde žáci mají rýsovat podle zadání.