VY_42_INOVACE_1_36

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:285.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma geometrická tělesa.

Ve třech cvičeních žáci pojmenují tělesa, vypočítají povrch krychle a kvádru a určí tvary předmětů ze svého okolí.

Řešení není součástí materiálu.

Lze použít k domácí přípravě nebo jako práci navíc.