VY_42_INOVACE_1_36

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:285.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na procvičení pojmenování prostorových těles, výpočtu povrchu krychle a kvádru. Obsahově je pracovní list velmi slabý. Žáci pouze napíší názvy jednotlivých těles, pak mají za úkol vypočítat povrch krychle a kvádru a mají k tomu napsaný i vzoreček a na závěr mají nakreslit (!) a pojmenovat věci, které se podobají geometrickým tělesům. Pro žáky 5. ročníku nedostatečné. Neobsahuje řešení.