VY_42_INOVACE_1_35

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.62 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma konstrukce a výpočet obvodu čtverce a obdélníka.

V šesti cvičeních je kladen důraz na pozorné čtení zadání, neboť autorka pracuje s různými jednotkami délky,

Řešení není součástí materiálu.

Jednotlivá cvičení lze také využít jako matematickou rozcvičku nebo jako domácí úlohu.