VY_42_INOVACE_1_35

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.62 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k opakování učiva geometrie ve 4. ročníku – rýsování a výpočet obvodu čtverce a obdélníku. Žáci rýsují čtverec i obdélník a pak řeší sl. úlohy na obvod. Na rýsování by mohlo být více prostoru. Materiál lze použít pro samostatnou i společnou práci, popř. i jako ověřování znalostí. Neobsahuje řešení.