VY_42_INOVACE_1_34

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:283.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál pro žáky 5. ročníku je koncipován pro navození učiva jednotek obsahu a jejich převodů, výpočtu obsahu čtverce, obdélníku, složené slovní úlohy. Pokud se bude s materiálem pracovat jako s úvodem k danému učivu, je potřeba po celou dobu aktivita učitele, neboť zde chybí metodika. Pokud už půjde o žáky zkušené, tak se jedná o klasický pracovní list na procvičování této látky. Neobsahuje řešení.