VY_42_INOVACE_1_28

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:265.07 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je celý zaměřený na rovnice určené pro žáky 4. ročníku. Najdeme zde 15 rovnic ve cvičeních po třech. (rovnice jsou lehké i těžší na počítání). Ke každému cvičení je připravený další úkol, nejčastěji v podobě sl. úlohy, která má souvislost s předchozí sadou rovnic. Kromě toho, žáci vymýšlejí i svoji vlastní sl. úlohu i rovnice. Záleží na úrovni dané třídy, ale pro některé žáky může být materiál dost náročný na udržení pozornosti. Je třeba možné ho rozdělit. Materiál je přehledný. Neobsahuje řešení.