VY_42_INOVACE_1_27

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:191.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list je zaměřený na opakování učiva zaokrouhlování, dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem, složené slovní úlohy. Obsahuje čtyři cvičení. Materiál je určen na ověření učiva, ale dá se použít i pro společnou práci. Neobsahuje řešení.