VY_42_INOVACE_1_21

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 5. ročníku na procvičování desetinných čísel. Sám o sobě by byl poměrně krátký - dvě slovní úlohy. Ale je to součást projektového vyučování a tím se to jeví jako dostačující. Téma je nákup ovoce na salát a žáci mají podrobný seznam, co a kolik toho mají koupit. Zaokrouhlují a vypočítají sl. úlohu. Ve 2. slovní úloze je v zadání věta "Katka rozkrájela jablko na osm osmin." Zřejmě by bylo lepší napsat jen na osminy. Materiál neobsahuje řešení. Anotace k materiálu je přímo na samotném pracovním listu.