VY_42_INOVACE_1_15

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:171.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Velmi jednouchý pracovní list pro žáky 2. ročníku k procvičení rovinných geometrických útvarů. Jedná se o jednu stranu, kde jsou základní útvary a žáci je pouze rozeznají, vybarví a podle velikosti jim určí písmeno. Obsahově velmi slabé. Dalo by se použít spíše pro mladší žáky.