VY_42_INOVACE_1_13

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:163.42 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k navození/procvičení učiva "číslo do 10 000". Jedná se o cvičení - správné čtení, zápis v desítkové soustavě, porovnávání, pamětné sčítání a řazení podle velikosti. Materiál je přehledný a až na poslední cvičení je i dostatek prostoru pro odpovědi. Podle úrovně žáků může být materiál použit pro samostatnou anebo společnou práci. Neobsahuje řešení.