VY_42_INOVACE_1_10

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:570.35 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma sčítání a odčítání s přechodem přes základ v číselném oboru do 20, s použitím rozkladu.

Pracovní list nabízí čtyři cvičení, včetně jedné slovní úlohy.

Materiál neobsahuje řešení.