VY_42_INOVACE_1_02

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:159.68 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování násobků 2 a 3. Cílem PL je, že žák chápe početní operaci násobení jako opakované sčítání. K tomu slouží několik cvičení. Nejzajímavější je hned první, kde žáci vybarvují rámečky, které patří k sobě. V druhém žáci doplňují správná znaménka, aby seděly příklady (nejen násobení). Další cvičení jsou "klasická" k tomuto tématu. Neobsahuje řešení. Je možné použít pro samostatnou i společnou práci.