VY_42_INOVACE_1_01

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:153.08 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list s cvičeními na upevňování/procvičování učiva čtení, zápis a porovnávání v číselném oboru 0-100. Žáci různě zapisují čísla o x větší nebo menší a ve 3. cvičení je "klasické" cvičení zapiš číslo, které má určitý počet jednotek a desítek, ale jsou zde občas přeházené desítky a jednotky. Žáci tedy musí být pozorní. Vhodné pro žáky 2. až 3. ročníku. Neobsahuje řešení.