vy-42-inovace-09-otaceni-krychle-v-prostoru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.87 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je zamýšlen k výuce sítě krychle. Bohužel má špatnou grafiku, chybí zadání, není patrné, co vlastně mají žáci dělat.