VY_42_INOVACE_07

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:234.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál k opakování učiva pro žáky 2.ročníku. Podle autorky má sloužit k samostatné nebo společné práci. Pracovní list obsahuje  5 cvičení - jedna sl. úloha a zbytek geometrie. V jedné z úloh mají žáci označit přímku (z celkem druhů čar) a označit ji nečitelným písmenem. Hned následující úkoly se opět týkají přímky, na které mají žáci vyznačit body, ale přímka zde chybí a není ani v zadání, že by ji žáci měli rýsovat (ani na ní není místo). Neobsahuje řešení.