VY_42_INOVACE_06

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:200.67 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma slovní úlohy. Je zaměřen na učivo 3. ročníku, početní operace sčítání, odčítání, x krát méně, x krát více, o x méně, o x více.

Materiál obsahuje 3 cvičení, řešení není součástí materiálu. PL lze použít jako samostatnou práci navíc, k domácí přípravě, nebo k prověření znalostí.