vy-42-inovace-06-site-krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:539.39 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál má za cíl seznámit žáky s pojmem hrana kvádru a krychle. Grafika je špatná, obrázky nepřehledné, málo materiálu.