VY_42_INOVACE_05_25_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.48 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál se týká "tematického celku Finanční trh", přesněji tématu Složené úrokování.

Součástí materiálu jsou také čtyři jednoduché úlohy včetně jejich řešení. Ve všech případech se jedná o "dosazení do vztahu" pro výpočet: stavu kapitálu po určité době, počátečního kapitálu, roční úrokové sazby a doby splatnosti.

Jako nedostatek se jeví absence zmínky o pravidelném zdanění každého připisovaného úroku.

V materiálu také chybí informace, že některé produkty se mohou úročit nejen ročně (p. a.), ale také čtvrtletně (p. q.), měsíčně (p. m.) či denně (p. d.).

Materiál se spíše než matematiky týká odborných předmětů z oblasti finančnictví.

Vzhledem k absenci obsahu učiva týkajícího se finančnictví je materiál zařazen do tématického celku Statistika, práce s daty.