VY_42_INOVACE_05_21_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.51 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určen pro podporu zavedení pojmu měnový kurz v tematickém celku Finanční trh.

V materiálů jsou ukázkově vyřešené úlohy na téma výměny finančních prostředků ve směnárně ať již při nákupu valut či prodeji valut. V závěru je také vypracovaný příklad na křížový kurz.

Materiál než do matematiky je určen spíše do nějakého odborného předmětu týkajícího se financí.

Vzhledem k absenci správného obsahu učiva (např. Finanční matematika) byl daný materiál zařazen do obsahu Statistika, práce s daty.