VY_42_INOVACE_05_19_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:100.95 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál byl připraven jako pracovní list k prezentaci Daň z přidané hodnoty. Jeho platnost se datuje do roku 2013, tudíž vzhledem ke změnám v daňových předpisech je již zastaralý.

V materiálu se také vyskytují chybné matematické symboly, ve výpočtech chybí jednotky a chyby ve výpočtech vzhledem k aktuálně platným daňovým pravidlům.

Materiál vzhledem k výše uvedenému hodnotím jako NEVYHOVUJÍCÍ.