VY_42_INOVACE_05_13_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.44 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Cílem materiálu je podpořit výuku výpočtu hrubé mzdy u zaměstnanců.

V prezentaci je definována hrubá mzda (včetně zmínky o platech) a popsány jednotlivé složky, ze kterých se hrubá mzda vypočítává.

Na závěr prezentace je jeden příklad, který slouží jako ukázka výpočtu hrubé mzdy fiktivního zaměstnance.

Nebýt autorského řešení, mohla být prezentace použitelná při výuce.

V autorském řešení však kromě absence jednotek a chybných matematických symbolů se vyskytují i faktické chyby ve výpočtu. Domnívám se, že danému zaměstnanci nebyla započítána mzda za šest přesčasových hodin, čímž by mu mzda byla snížena o necelých 600 Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným  nedostatkům hodnotím materiál jako NEPŘIJATELNÝ.