VY_42_INOVACE_05_13_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.53 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál Hrubá mzda by měl sloužit jako pracovní list k prezentaci Hrubá mzda (VY_42_INOVACE_05_13_PEKA).

Na dvou příkladech by si studenti měli procvičit výpočet hrubé mzdy. Za příklady následuje autorské řešení.

Zadání příkladů je spíše jednoduché a měl by řešení zvládnout i žák ZŠ.

V autorském řešení však byly nalezeny hrubé chyby. Absence jednotek a chyby v matematické symbolice by se ještě daly zohlednit, chyby ve výpočtech jsou však neodpustitelné.

Vzhledem k hrubým chybám v řešení hodnotím materiál jako NEPŘIJATELNÝ.