VY_42_INOVACE_05_10_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.51 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ZÁSOBY je určen jako podpora výuky pojmů týkajících se zásob: Zásoby, Cíl zásobování, Stav zásob a Časová norma zásob.

Materiál se skládá ze dvou částí, přičemž každá část je doplněna ukázkově vyřešeným příkladem.

Domnívám se, že pojmy by mohly být vysvětleny podrobněji a stejně tak by mohlo být podrobnější i řešení obou příklad příkladů. Domnívám se, že 2. příklad není správně vyřešen.

Materiál byl pravděpodobně vytvořen v programu PowerPoint z kancelářského balíku MS Office. Ve volně šiřitelných programech (LibreOffice Impress, PowerPoint Mobile) soubor nefunguje úplně přesně jak bylo autorkou pravděpodobně zamýšleno (soubor není kompatibilní).

Nedomnívám se, že materiáI je vhodný pro okamžité využívání při výuce.