VY_42_INOVACE_05_09_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.27 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál se zabývá tématem Zrychlené odpisy z tematického celku Odpisy dlouhodobého majetku - nerovnoměrné odepisování.

Součástí prezentace je vysvětlení výpočtu zrychlených odpisů.

Na příkladu pořízení automobilu je předveden výpočet zrychlených odpisů během pěti let odepisování.

Jako nedostatek bych viděl nedodržováním matematické symboliky v autorském řešení.

Domnívám se, že po doplnění je možné materiál úspěšně využít při výuce.

Jako velmi přínosné považuji vytvoření pracovního listu VY_42_INOVACE_05_09_PEKA, pomocí něhož si studenti danou látku mohou více procvičit.