VY_42_INOVACE_05_09_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:99.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen jako "Pracovní list k prezentaci na téma Rovnoměrné odpisy" uváděnou pod shodným názvem (VY_42_INOVACE_05_09_PEKA).

Na dvou úlohách, si studenti mohou procvičit výpočty zrychlených odpisů. 

Po zadání obou úloh v materiálu následuje i autorské řešení obou úloh.

Za hlavní nedostatek považuji používání nesprávné matematické symboliky.

Domnívám se, že po odstranění nedostatků by materiál mohl být vhodný pro využití při výuce.