VY_42_INOVACE_05_08_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.33 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál se zabývá tématem Rovnoměrné odpisy z tematického celku Odpisy dlouhodobého majetku - rovnoměrné odepisování.

Součástí prezentace je zavedení pojmu Pořizovací cena a vysvětlení výpočtu rovnoměrných odpisů.

Na příkladu pořízení automobilu je předveden výpočet rovnoměrných odpisů během pěti let odepisování.

Jako nedostatek bych viděl vztah na 8. snímku. Jestliže např. při tříletém odpisování majetku je roční odpisová sazba (ROS) v 1. roce 20 %, pak 20 % = 0,20 a vztah by tedy měl mít zápis: ODPIS = PC·ROS. Případně je nutné vysvětlit, proč se do vztahu dosazuje jen číselná hodnota ROS.

Domnívám se, že po vysvětlení nesrovnalostí je možné materiál úspěšně využít při výuce.

Jako velmi přínosné považuji vytvoření pracovního listu VY_42_INOVACE_05_08_PEKA, pomocí něhož si studenti danou látku mohou procvičit.