VY_42_INOVACE_05_08_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.8 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen jako "Pracovní list k prezentaci na téma Rovnoměrné odpisy" uváděnou pod shodným názvem (VY_42_INOVACE_05_08_PEKA).

Na dvou úlohách, si studenti mohou procvičit výpočty rovnoměrných odpisů. 

Po zadání obou úloh v materiálu následuje i autorské řešení obou úloh.

Za hlavní nedostatek považuji nedůslednost v autorském řešení, absenci jednotek a používání nesprávné matematické symboliky.

Nebýt návaznosti na prezentaci a nebýt využití příkladů z praxe hodnotil bych materiál C (nevyhovující).

Domnívám se, že po odstranění nedostatků by materiál mohl být vhodný pro využití při výuce.