VY_42_INOVACE_05_07_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.13 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál Kapacita je určen k doplnění výkladu tematického celku Majetek podniku.

Materiál obsahuje definici pojmu Kapacita a výpočtem kapacity podniku s rozšířením o definice a výpočet Plánovaného využití kapacity a Skutečnéhl využití kapacity.

Součástí materiálu jsou také vyřešené příklady odpovídající případné reálné situaci.

Jako nedostatek bych viděl absenci znaku % ve vztazích pro určení Plánovaného a Skutečného využití kapacity a následně i v řešení 2. příkladu. Správně by za každým číslem 100 měl být i symbo %, tj. 100 %.

Domnívám se, že po opravě nedostatků je možné materiál použít při výuce.