VY_42_INOVACE_05_04_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.17 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál Rovnováha na trhu má formu PowerPointové prezentace a je kompatibilní i např. s programem Impress z balíku LibreOffice.org.

Navazuje na materiál Nabídka a poptávka a vysvětluje důležitost rovnováhy na trhu.

Součástí prezentace je ukázkový příklad s úkoly a jejich správným řešením

Po úpravě některých nedostatků především typografického charakteru se domnívám, že materiál je vhodné využít při výuce.