VY_42_INOVACE_05_04_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:98.83 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen jako pracovní list k prezentaci Rovnováha na trhu.

V materiálu jsou zadány 3 úlohy na zjištění ceny výrobku a množství výrobků, při kterých nastane tzv. Rovnováha na trhu.

Řešení úloh je správné, úlohy jsou čistě matematického charakteru a nejsou navázány na žádný reálný výrobek, tj. jsou tak nějak "bez chuti" a odtržené od běžného života. Úlohy by tedy mohly být klidně použity i v tematickém celku Řešení soustavy lineární rovnic.

Před zveřejněním řešení příkladů by také bylo vhodné celé řešení přepracovat dle zažitých matematických zvyklostí a typografických pravidel.

S doplněním a přepracování lze materiál vhodně použít při výuce.