VY_42_INOVACE_05_01_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.52 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určen pro výuku tematického celku Finanční matematika, přičemž se materiál blíže věnuje rozpočtu domácnosti.

V materiálu je nejdříve popsán domácí rozpočet a jeho tvorba (příjmy domácnosti a výdaje domácnosti) a následně i tři úlohy, kde sestavení rozpočtu hraje hlavní roli.

Všechny tři úlohy jsou jasně zadány a jsou i přehledně vyřešeny s drobnými nedostatky především typografického charakteru. Jako velmi pozitivní považuji, že všechny tři úlohy korespondují s reálným životem.

Spíše než do matematiky patří materiál do speciálního odborného předmětu.

Z důvodu absence vhodné nabídky v kategorizaci byl materiál zařazen do Obsahu učiva Statistika, práce s daty.