VY_42_INOVACE_05_01_PEKA

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:99.19 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen pro výuku tematického celku Finanční matematika.

V materiálu jsou zadány dvě úlohy na téma Rodinný rozpočet. Obě úlohy jsou zaměřeny na dvě celkem běžné situace.

Spíše než do matematiky patří materiál do speciálního odborného předmětu.

Z důvodu absence vhodné nabídky v kategorizaci byl materiál zařazen do Obsahu učiva Statistika, práce s daty.