VY_42_INOVACE_03

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:151.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list, který je určený k opakování učiva matematiky ve 3. ročníku – rozklad čísel na jednotky, desítky, stovky, zápis čísel, porovnávání čísel a pamětné sčítání a odčítání do 1 000.

Pracovní list obsahuje čtyři cvičení. Jednotlivá cvičení lze rozstříhat a použít jako práci navíc, matematickou rozcvičku, nebo k domácímu procvičování.