VY_42_INOVACE_03

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:151.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jednoduchý pracovní list pro žáky 3. ročníku zaměřený na procvičování (opakování) učiva - rozklad, zápis, porovnávání čísel a pamětné sčítání a odčítání do 1 000. 

Materiál je přehledný s dostatkem místa na odpovědi žáků. V posledním cvičení (sčítání, odčítání) se výsledky píší do rámečků, které jsou barevně odlišeny podle toho, zda se jedná o příklad na sčítání nebo na odčítání. Skvělá pomůcka pro slabší žáky. Neobsahuje řešení.